Geheim agent
Microfoon

Praktische info

Sociaal Centrum
Kerkstraat 37,
1ste verdieping
2940 Stabroek
03 660 14 44
jeugddienst@stabroek.be

Openingsuren

maandag tot donderdag:
9u - 12u & 13u30 - 16u
maandag ook 16u - 19u
vrijdag gesloten

Wereldbol
Meisje
Robot

Jeugdbeleidsplan

De jeugddienst is vooral bezig met het gemeentelijk jeugdbeleid. Samen met de gemeenteraad, de jeugdraad, kinderen en jongeren wordt beslist wat er in de gemeente voor jeugd zal gebeuren. Dat kan vanalles zijn! Denk maar aan het speelbos, de speelpleinwerking, deze jeugdwebsite, lokalen voor de jeugdbeweging, T - day, ...

Die activiteiten en plannen worden netjes genoteerd in een document. Dit document noemt 'jeugdbeleidsplan'. Om de 3 jaar wordt een nieuw beleidsplan opgemaakt. Elk jaar worden de plannen en acties uit het beleidsplan geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Die evaluatie en wijzigingen worden ook opgeschreven in een ander document, de verantwoordingsnota.

Alle documenten worden steeds ter controle voorgelegd aan de jeugdraad en de minister van jeugd. Zij zorgen er mee voor dat alles verloopt zoals beloofd. Bovendien steunt de minister ook de uitvoering van het beleidsplan door de gemeente geld te geven.

Maar ook kinderen, tieners en jongeren kunnen hun mening laten gelden! Dit kan op verschillende manieren. Zo kan je bijvoorbeeld naar ons mailen of schrijven of langskomen op de jeugddienst om je mening te zeggen of vraag te stellen. Alle vragen en ideeën worden immers verzameld en gebruikt wanneer er een nieuw plan geschreven wordt.

Daarnaast organiseert de jeugddienst regelmatig bevragingen om naar de mening en ideeën van kinderen, tieners en jongeren te peilen.

Het luik jeugd uit de strategische meerjarenplanning 2014 tot 2019 vind je hier

 

Gemeente Stabroek - Dorpsstraat 99 - 2940 Stabroek - T 03 568 80 80 - F 03 568 19 29 - BTW (BE) 0207.537.834 - gemeente@stabroek.be | Privacy © 2018