Geheim agent
Microfoon

Praktische info

Sociaal Centrum
Kerkstraat 37,
1ste verdieping
2940 Stabroek
03 660 14 44
jeugddienst@stabroek.be

Openingsuren

maandag tot donderdag:
9u - 12u & 13u30 - 16u
maandag ook 16u - 19u
vrijdag gesloten

Wereldbol
Meisje
Robot

Jeugdraad

De jeugdraad is een actieve groep jongeren die zich inzetten voor het jeugdbeleid van onze gemeente. De raad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende jeugdverenigingen en individuele jongeren.

De jeugdraad adviseert het college van burgemeester en schepenen over zaken die kinderen en jongeren aanbelangen en organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zoals De dag van het kind, het Open Jeugd Congres, het Jeugd Ontmoetingsmoment, … .

De vergaderingen van de jeugdraad zijn open, dit wil zeggen dat elke geïnteresseerde jongere vanaf 16 tot 35 jaar mag deelnemen aan de vergadering. De jeugdraad vergadert elke 2de donderdag van de maand, om 20 uur telkens in een ander lokaal van een jeugdvereniging. In juli en augustus is er géén vergadering.

Bij de jeugdraad kan je terecht met vragen over de jeugdverenigingen van Stabroek (informatie, contactgegevens, subsidies, …). Daarnaast heeft de jeugdraad werkgroepen waarin ze werken rond bepaalde thema‘s (fuifbeleid, informatie, De dag van het kind, …).

Contact:

jeugddienst, Kerkstraat 37, 2940 Stabroek,
tel. 03 / 660 14 49, jeugddienst@stabroek.be

Voor het werkjaar 2017 - 2018 zijn de voorzitters van de jeugdraad Carl Beks en Alexander Marcus.

Gemeente Stabroek - Dorpsstraat 99 - 2940 Stabroek - T 03 568 80 80 - F 03 568 19 29 - BTW (BE) 0207.537.834 - gemeente@stabroek.be | Privacy © 2018