Geheim agent
Microfoon

Praktische info

Sociaal Centrum
Kerkstraat 37,
1ste verdieping
2940 Stabroek
03 660 14 44
jeugddienst@stabroek.be

Openingsuren

maandag tot donderdag:
9u - 12u & 13u30 - 16u
maandag ook 16u - 19u
vrijdag gesloten

Wereldbol
Meisje
Robot

Subsidies voor kadervorming

Kadervorming

Jongeren die in Stabroek wonen of deel uitmaken van een Stabroekse jeugdvereniging kunnen een toelage aanvragen voor een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijfgeld voor kadervorming.

Wat valt er onder kadervorming?
Onder kadervormingscursus wordt verstaan de cursussen tot vorming en vervolmaking van kaderleden (leid(st)ers, monitors, animators) met het oog op animatie en begeleiding van kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Deze cursussen moeten erkend zijn door afdeling jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Begeleiders van een erkende Stabroekse vereniging kunnen ook voor niet-erkende cursussen subsidies aanvragen, indien ze het belang van deze cursus voor hun werking kunnen aantonen. Dit geldt niet voor individuele jongeren.

Wat wordt niet aanzien als vormingscursus?

  • beroepsopleidingen en cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding
  • stages verbonden aan een opleiding
  • cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking en begeleiding in sportdisciplines beogen komen niet in aanmerking.

De details vind je in het reglement.

Nog vragen? Stuur dan een mailtje naar: jeugddienst@stabroek.be of bel naar het nummer
03 / 660 14 44.

Gemeente Stabroek - Dorpsstraat 99 - 2940 Stabroek - T 03 568 80 80 - F 03 568 19 29 - BTW (BE) 0207.537.834 - gemeente@stabroek.be | Privacy © 2018