Geheim agent
Microfoon

Praktische info

Sociaal Centrum
Kerkstraat 37,
1ste verdieping
2940 Stabroek
03 660 14 44
jeugddienst@stabroek.be

Openingsuren

maandag tot donderdag:
9u - 12u & 13u30 - 16u
maandag ook 16u - 19u
vrijdag gesloten

Wereldbol
Meisje
Robot

Subsidies voor projecten

Projectsubsidie

Projectsubsidies worden toegekend als stimulans voor de realisatie van een project of het inrichten van een buitengewone jeugdactiviteit. Onder een project of buitengewone jeugdactiviteit wordt verstaan, elke welomschreven activiteit:

  • groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten met de jeugd in de vrije tijd
  • onder educatieve begeleiding
  • met een openbaar karakter
  • beperkt in tijd en ruimte
  • en met goed omlijnde doelstellingen

Het project moet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Stabroek en moet Stabroekse jongeren tussen 3 en 25 jaar als voornaamste doelpubliek hebben.
!!! Fuiven, welke benaming er ook aan gegeven wordt, en reistrips zijn uitgesloten. !!!

De details vind je in het reglement.

  • reglement
  • aanvraagformulier deel 1 en deel 2

Nog vragen? Stuur dan een mailtje naar: jeugddienst@stabroek.be of bel naar het nummer
03 / 660 14 44.

Gemeente Stabroek - Dorpsstraat 99 - 2940 Stabroek - T 03 568 80 80 - F 03 568 19 29 - BTW (BE) 0207.537.834 - gemeente@stabroek.be | Privacy © 2018